Hver mandag er der tegneaften for de tegnelystne!!!

Alle er velkomne til mandagsaftenerne - og det koster kun kr. 30,- pr. gang at deltage.....

Deltagerpris ved enkeltmodel kr. 30 - ved dobbeltmodel kr. 50Programmet kommer snart, men indtil videre er der croquis hver mandag kl. 19

Tilmeld dig ved at skrive en e-mail til croquistegning@hotmail.com

(Tilmelding er kun nødvendig første gang du vil deltage, da du automatisk tilmeldes mailinglisten og herved få informationer om tid, sted, model, ferie mm.)


Der er gratis kaffe/the samt småkager i pauserne

Har du spørgsmål så kontakt os.

.....

© Bjørn Eriksen

Sted: Dette vil blive oplyst ved tilmelding

© Ravage 2002-11